Share :
Denne turstien leder deg gjennom blandings- og barskog og åpent jordbrukslandskap, langs sti, skogsvei og grendevei. De viktigste severdighetene er Adalstjernet, flott bøkeskog og vakkert skogsterreng, Adalsbekken med spor og rester etter oppdemming, sagbruksdrift og mølle. I området Kimestad - Østre Adal passerer vi diverse gravhauger.

Type: Fottur
Gradering: Enkel
Lengde og varighet: 5,5 km & 1 time, 30 minutter
Turen går én vei, fra A-B
Sesong: Hele året
Turstien er 5 km lang. Den er lettgått, men den kan ikke gåes med barnevogn.

Du anbefales start/retur ved Høgskolen i Vestfold. Adkomst med egen bil: Mange bussruter går forbi Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen. Utenom vanlig skoletid og spesielle arrangementerer det vanligvis anledning til å parkere der.


(Foto: Anne Grete Fon).

Feedback

0.00
 • Icon star
 • Icon star
 • Icon star
 • Icon star
 • Icon star
Rating of the activity
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  0
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  0
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  0
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  0
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  • Icon star
  0

Reviews

No review has been created

Adalstjernet natturreservat- Bakkenteigen

3184 Horten
 • 0.5 - 6 years old
 • Parking
 • Outdoor
Les mer

Similar activities you may like